Keeleõpe

Keeleagentuur OÜ pakub erinevaid eesti keele õppimise võimalusi, lähtuvalt iga õppija vajadusest.

Eesti keele eratunnid ja Eesti keele kursused

Kui te soovite:

Siis meie eesti keele kursused erinevatele tasemetele ja eesti keele vestluskursused on just teile! Broneeri aeg SIIN.

Kuidas meie eesti keele individuaaltunnid ja eesti keele kursused on üles ehitatud?


Esimesel kohtumisel õpilasega (ja tema vanemaga, kui tegu on lapsega) selgitame välja, millised on tema ootused ja eesmärgid, millised on õpilase huvid ja hobid Testime õpilase eesti keele taset, lepime kokku eesmärgid ja tegevused, et saavutada soovitud eesti keele oskus.
Suur osa tunnist koosneb suhtlusest: alg- ja kesktasemel keelemängud, rollimängud, situatsioonimängud, lauamängud, videod, laulud, sõnade õppimine. Kesktasemel ja kõrgtasemel mängud, videod, uudiste lugemine ja arutamine, õpilastele huvitavate artiklite ja raamatute arutamine. Õppematerjali koostamine toimub lähtuvalt õpilase huvidest ja vajadustest. Näiteks, kui õpilase huvialadeks on mood või kunst, või hoopis automaailm, siis koostame vajaliku materjali lähtudes nendest huvidest. Igas tunnis räägime midagi huvitavat kultuurist, et hoida positiivset emotsionaalset seost keele õppimise vastu. Küsime tagasisidet: mida võiks teha teisit, mis oli huvitav, mis oli keeruline? Peale igat tundi või kursust saadame õpilasele kokkuvõtva materjali tunnis toimunust.

Vene keele vestlustunnid ja Vene keele vestluskursused

Kui te soovite:

Siis meie vene keele vestlustunnid ja vene keele vestluskursused on just teile! Räägime ja mängime vene keeles! Broneeri aeg SIIN.

Kuidas meie vene keele vestlustunnid ja vene keele vestluskursused on üles ehitatud?


Esimesel kohtumisel õpilasega (ja tema vanemaga, kui tegu on lapsega) selgitame välja, millised on tema ootused ja eesmärgid, millised on õpilase huvialad? Testime õpilase vene keele taset, lepime kokku tegevused, et saavutada soovitud vene keele oskus. Suur osa tunnist koosneb suhtlusest: situatsioonide, läbimängimine, lauamängud, videod, laulud, sõnade õppimine. Uudiste lugemine ja arutamine, õpilastega huvitavate artiklite ja raamatute arutamine.
Õppematerjali koostamine toimub lähtuvalt õpilase huvidest ja vajadustest. Näiteks, kui õpilase
huvialadeks on mood või kunst, või hoopis automaailm, siis koostame vajaliku materjali lähtudes nendest huvidest. Igas tunnis räägime midagi huvitavat kultuurist, et hoida positiivset emotsionaalset seost keele õppimise vastu. Küsime tagasisidet: mida võiks teha teisiti, mis oli huvitav, mis oli keeruline? Peale igat tundi või kursust saadame õpilasele kokkuvõtva materjali tunnis toimunust.

Прокрутить вверх