Tõlketeenused

Üle 30 aasta tõlkimiskogemust!

Suuline tõlge


Teil seisab ees kohtumine või läbirääkimised, aga puudub vajalik keeleoskus, et olulistest asjadest aru saada? Vajate suuremahuliste materjalide suulist tõlget, et saada ülevaade dokumentide sisust (toimikud, kirjavahetused jne). Olen abiks!
Hea meelega osalen ka konverentsidel ja TV otsesaadetes (vastav kogemus olemas).
Keelesuunad: eesti ja vene keel.


Tõlkeliigid


Järeltõlge – tõlk tõlgib räägitut kõnelejaga vaheldumisi ja refereeritult, edastades peamise.
Sünkroontõlge – üldjuhul on kaasatud kaks tõlki, kes tõlgivad väikese viibega jooksvalt ehk samal ajal. Kuulajatel on kõrvaklapid ja nad kuulevad tõlget sünkroonis kõnelejaga.
Sosintõlge – kahe või mitme inimese juures viibib sünkroontõlk, kes tõlgib vaiksel häälel ja sünkroonis kõnelejaga.


Kuidas me suulist tõlget teeme?
Selgitame välja, mis liiki suulist tõlget vajatakse. Tutvume algmaterjalidega, vajadusel esitame täpsustavaid küsimusi tõlketeema kohta. Tuleme kohale ja hakkame tõlkima.

Turundustekstide tõlge

Kui Teil on vaja reklaamide, plakatite, kodulehtede ja sotsiaalmeedia kirjalikku tõlget, siis pöörduge lahkesti Keeleagentuuri. Turundustekstide sisu ja emotsioon saab sihtgrupile
õigesti edasi antud! 

Tabava ja pilkupüüdva turundusteksti kirjutamine on omaette kunst ka armsas emakeeles. Turundustekstide tõlkimine võõrkeelde vajab loomingulist lähenemist ja väga head võõrkeele konteksti ning erinevate tähenduste teadmist. Turundustekstide puhul on oluline edasi anda just õige emotsioon ja sõnum. Selliste tekstide puhul tuletan alati meelde tõlkija ja kirjaniku K. Tšukovski sõnu tema raamatust “Tõlkekunst”: “Naeru tuleb tõlkida naeruga, naeratust-naeratusega, arvestades teksti emotsiooni ja intonatsiooni” (К. И. Чуковский, «Выскокое искусство).

Kuidas me turundusteksti tõlgime?
Tutvume originaaltekstiga. Uurime välja kliendi ootused ja vajadused loodava teksti suhtes. Esitame ka ise täiendavaid küsimusi tõlgitava teema kohta. Hakkame tõlkima!
Keelesuunad: eesti ja vene keel.

Scroll to Top